NYNÍ NÁS MŮŽETE SLEDOVAT I NA FACEBOOKU A INSTAGRAMU, JSME TAM JAKO ZISKOUN.CZ !!

Shrnutí aktuální situace v ČR + užitečné odkazy

 

Zákaz volného pobytu

A máme tu nová opatření! Zřejmě nikomu neuniklo, že vláda chystá zpřísnění krizových opatření. A je to tady..

S ohledem na závažnou epidemiologickou situaci v České republice se vláda rozhodla vyhlásit omezení pohybu osob mezi okresy.

Od 1. března 2021 zakázala vláda pohyb osob mezi okresy. Současně s tímto omezením je také zakázán volný pohyb osob v rozmezí 21:00 – 05:00 hod.

Toto vládní nařízení má samozřejmě svá pravidla, ale také výjimky. My jsme se rozhodli, že se pokusíme vše stručně a přehledně shrnout do našeho blogu, aby naši zákazníci měli k dispozici přehled tohoto opatření.

Zákaz opuštění okresu, ve kterém má občan trvalý pohyb či bydliště.

Hranice je možno překročit pouze v jasně stanovených výjimkách, jako jsou:

  • cesta do zaměstnání
  • cesta k lékaři
  • zajištění nezbytných potřeb blízkých osob
  • vyřízení neodkladných úředních záležitostí
  • zajištění péče o zvířata
  • účast na pohřbu
  • cesty za účelem absolvování zkoušky

 

Osoby, které jsou starší 15 let musí vždy dokládat důvod své cesty. Pohyb mezi okresy z důvodu svatby, účasti na svatbě nebo nákupu není povolen.

Pokud tedy člověk pracuje v jiné okrese, musí mít u sebe vždy zaměstnanecký průkaz, případně písemné potvrzení zaměstnavatele nebo pracovní smlouvu.

Pokud má občan zaměstnání v rámci okresu, ve které má trvalý pobyt nebo bydliště, není nutné cestu nijak prokazovat.

V jednom okresu je také možné vyjet za účelem nákupu potravin. Jakékoli další činnosti, jako například procházka, sportovní aktivita nebo venčení psů je možné pouze na území jedné obce, ve které má občan trvalý pobyt či bydliště.

Co se týče venčení domácích mazlíčku, má to také svá omezení.  Venčit samozřejmě můžeme pouze na území dané obce, pokud se ale jedná o venčení po deváté hodině večerní (21:00 hod), můžeme s platností od 01.03.2021 venčit pouze 500 metrů od bydliště.

 

Bohužel jsou také nově zakázány návštěvy příbuzných a to i v rámci okresu, pokud se samozřejmě nejedená o zajištění nutné péče.

Omezení se samozřejmě vztahuje na všechny občany, to znamená i na ty, kteří jsou již očkovaní.

 

Tato opatření budou kontrolovat intenzivní namátkové kontroly po celém území ČR, v případě nutnosti se zapojí také armáda. Kontroly se budou provádět na veškerých místech, kde je předpoklad porušení vládního nařízení.

V případě, že nařízení nebude respektováno a dodrženo, je možné udělit občanovi sankci až do výše 20 000,- Kč.

Níže jsme si pro Vás připravili užitečné odkazy na potřebné potvrzení a čestná prohlášení.

 

Čestné prohlášení k opuštění místa pobytu

https://okresy.mvcr.cz/soubory/COVID19-okresy_-_VZOR-Cestne_prohlaseni_-_20210227.pdf

Formulář pro cesty mimo okres

https://okresy.mvcr.cz/soubory/COVID19-okresy_-_VZOR-Formular_pro_cesty_mimo_okres_-_20210227.pdf

Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místo výkonu práce

https://okresy.mvcr.cz/soubory/COVID19-okresy_-_VZOR-Potvrzeni_zamestnavatele_na_cesty_do_mista_vykonu_prace_-_20210228.pdf

 

Kompenzační bonus

Příjemnějším zjištěním je, že od 01.03.2021 mohou osoby samostatně výdělečně činné, neboli OSVČ zažádat o kompenzační bonus ve výši 1 000,- Kč denně.

Tento bonus bude vyplácet za měsíce únor a březen 2021.

Pokud jste OSVČ a vaše příjmy se propadly o více než 50%, máte na tento bonus nárok. Žádající OSVČ bude porovnávat období, za které žádá, s měsíčním průměrem za čtvrtletní srovnávací období z doby před vypuknutím pandemie (toto období se bere od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020).

Další podmínkou je, že osoby samostatně výdělečně činné nesmí být v bonusovém období evidované jako nespolehlivý plátce.

Pokud jste již zažádali o kompenzační bonus ve výši 500,- Kč na den, můžete zažádat i nyní, ale pokud čerpáte již bonus předešlý, bude vám tento ponížen o již vyplacenou částku.

Pokud jste na úřadu práce a čerpáte podporu v nezaměstnanosti, nemáte na tento bonus nárok.

Součástí žádosti o čerpání kompenzačního bonusu je také čestné prohlášení, ve které musíte potvrdit, že veškeré údaje, které uvádíte jsou pravdivé.

Žádost lze můžete zaslat několika způsoby:

  • Datovou schránkou – jedná se o nejrychlejší způsob, musíte mít ovšem tuto schránku zřízenou, do předmětu následně uvedete Zadost o kompenzační bonus pro OSVC (bez diakritiky)
  • Listinnou podobou – v případě této varianty musíte žádost vytisknout, vlastnoručně podepsat a odeslat prostřednictvím pošty, nebo odnést osobně na příslušnou podatelnu FÚ
  • E-mailem – v tomto případě je také nutné žádost vytisknout a podepsat, následně však žádost stačí oskenovat, či vyfotit a přiložit k emailu, do předmětu je nutné uvést Žádost o kompenzační bonus, email následně odešlete na příslušné pracoviště Finančního úřadu, pod které spadáte

 

Pokud vše půjde tak, jak má a kompenzační bonus vám bude přidělen, peníze vám budou poukázány na bankovní účet.

Finanční prostředky se dle dostupných informací začnou vyplácet v polovině března.

 

Níže opět najdete užitečný odkaz, který vás přesměruje na webové stránky finanční správy, kde naleznete formulář k žádosti.

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/novy-kompenzacni-bonus-2021