NYNÍ NÁS MŮŽETE SLEDOVAT I NA FACEBOOKU A INSTAGRAMU, JSME TAM JAKO ZISKOUN.CZ !!

Návod pro nastavení smart watch Q5, Q90...

 

Tato příručka je určena pro GPS chytré hodinky (kids smart watch) Q50, Q60, Q80, Q90, GW100, GW200, GW300, GW500S, GW600S, GW700, GW800, GW900S, GW1000, EW100, K911 a Titan Watch Q50 s funkcí GPS. Kromě standardních služeb a aplikací, které nabízejí výrobci, můžete pomocí příkazů SMS nastavit nebo kontrolovat spolehlivost chytrých hodinek. Příkazy jsou spuštěny odesláním SMS příkazů na telefonní číslo SIM karty vložené do hodinek.

Tento manuál je určen pro uživatele, kteří nechtějí nebo nemohou s hodinkami komunikovat pomocí některé z aplikací pro chytré telefony (např. SE Tracker nebo FindMyKids). Tato situace nastane také v případě, že na SIM kartě vložené do hodinek není aktivován datový tarif.

Nezapomeňte na SIM kartě vkládané do chytrých hodinek nejdříve deaktivovat PIN kód!!!

 

b

 

Jak správně vytvářet příkazy pro dětské hodinky pomocí SMS

 

 1. Princip vytváření příkazu pro sledování kids smart watch je následující: pw,123456,ts# 
  Prvním krokem je vždy zkratka pw, která určuje, že dalším krokem bude heslo pro sledování uvedené za čárkou.
 2. Druhý krokem je zadání hesla pro chytré hodinky, které je téměř vždy nastaveno výrobcem na hodnotu 123456. Pokud jste nezměnili nastavení hesla, pravděpodobně budete mít právě toto heslo. Další známé heslo nastavené některými výrobci ve výchozím nastavení je 523681. Pokud první heslo nefunguje, můžete zkusit druhé.
 3. Třetím krokem příkazu je samotný příkaz, který chcete spustit. Např.: ts – je požadavek, který vrací aktuální nastavení kids smart watch.

 

Důležité! Příkaz SMS by měl být vždy uveden bez mezer na začátku / konci / uprostřed řádku - musí začínat pw a končit znakem pro hash tag (#) a všechny znaky musí být malé. Jednotlivé příkazy jsou odděleny čárkou. Výše uvedený příkaz je prvním krokem potřebným pro diagnostiku a testování nastavení hodin. Pošlete SMS na číslo chytrých hodinek a počkejte na odpověď s aktuálními nastaveními, která vám přijde obratem na telefonní číslo, ze kterého s hodinkami komunikujete.

 

AKTUÁLNÍ NASTAVENÍ CHYTRÝCH HODINEK

V odpovědi dostanete obdobnou textovou zprávu:

 • ver: G36S_THREE_V1.1_ ...
 • ID: 6005286333;
 • imei: 357860052862329;
 • ip_url: tcp.findmykids.org;
 • port: 8001;
 • center:;
 • slave:;
 • sos1 :;
 • sos2 :;
 • sos3 :;
 • upload: 60S;
 • bat_level:76;
 • language:0;
 • zone:0.00;
 • GPS:NO(0);
 • GPRS:NO(0);

 

VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH ÚDAJŮ NASTAVENÍ CHYTRÝCH HODINEK:

 • ver - aktuální verze firmwaru hodinky
 • ID - unikátní identifikátor chytrých hodinek používaný k propojení hodinek s libovolnou službou
 • imei - imei zařízení, které se používá místo ID (unikátní adresa zařízení)
 • Parametry portu ip_url a portu jsou jedny z nejpoužívanějších nastavení. Jedná se o adresu serveru a portu, přes který chytré hodinky v současné době přenášejí data, včetně informací o umístění. Když propojíte hodinky s libovolnou službou, nastaví se data serveru a další služby již nebudou přijímány. To je důvod, proč mohou hodinky vždy fungovat pouze s jednou aplikací. Informace o těchto nastaveních naleznete níže.
 • center a slave - telefonní čísla uvedena jako čísla "administrátora". Pouze tato čísla mohou na chytré hodinky volat a měnit některá nastavení. To je důvod, proč by zde mělo být uvedeno vaše telefonní číslo.
 • sos1, sos2, sos3 - telefonní čísla, na která budou chytré hodinky volat a odesílat textové zprávy, když budou zapnuta potřebná nastavení a stisknuto tlačítko SOS.
 • bat_level - aktuální úroveň nabití baterie v chytrých hodinkách
 • language - jazyk nastavený na hodinkách, kódy pro jednotlivé jazyky jsou následující: angličtina - 0, čínština - 1, portugalština - 3, španělština - 4, němčina - 5, turečtina - 7, vietnamština – 8; ruština – 9; francouzština – 10
 • zone - časová zóna pro chytré hodinky. V České Republice je nutné tento parametr nastavit na 1.
 • GPS - tento parametr označuje aktuální dostupnost satelitů GPS (jejich číslo je uvedeno v závorce). Zjištění polohy pomocí GPS je možné pouze tehdy, když chytré hodinky najdou nejméně tři satelity, maximálně 9. Čím více satelitů najdou hodinky, tím přesnější bude určení polohy.
 • GPRS - dostupnost datového tarifu (připojení k internetu). Pokud zde vidíte "NO" - není na hodinkách datový tarif k dispozici. Jedná se o jeden z nejběžnějších problémů při práci s nimi.

 

Co dělat když chytré hodinky nereagují na příkazy? 

 1. Nejprve zkontrolujte, zda jsou hodinky zapnuté a běží.
 2. Za druhé, ujistěte se, že jste příkaz odeslali na správné číslo karty SIM vložené do chytrých hodinek. Nejsnazší způsob, jak zkontrolovat, je zavolat hodinky a ujistit se, že zvoní. To však někdy vyžaduje, aby bylo vaše číslo nastaveno jako master nebo slave. Je-li telefonní číslo správné, ujistěte se, že má SIM karta aktivovánu službu pro odesílání a přijímání SMS (u operátora). Pokud výše uvedené kroky nepomohou získat odpověď na příkaz ts, je možné, že použité HESLO jiné než 123456. Zkuste HESLO 523681. Pokud chytré hodinky stále nekomunikují, pravděpodobně byste se měli obrátit na středisko služeb. Změňte adresu serveru. Pro aplikaci FindMyKids můžete odeslat následující příkaz SMS pro nastavení serveru: pw,123456,ip,tcp.findmykids.org,8001# pro službu SeTracker, musíte adresu nastavit ručně pomocí následujícího příkazu: pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#.
 3. Pokud jste se ujistili, že je vložena správná karta SIM a chytré hodinky stále nefungují, bude pravděpodobně nutné nastavit správné číslo APN, které obdržíte od svého operátora (Vodafone, O2, T-mobile). Obvykle je poskytován operátorem automaticky, ale ne pro všechny SIM karty a operátory. Pro nastavení APN pak odešlete příkaz pw,123456,apn,NAME_APN,LOGIN_APN,PASSWORD_APN# (jméno serveru APN, login a heslo Vám poskytne Váš operátor, příp. je možné tyto informace nalézt na stránkách jednotlivých poskytovatelů služeb).

 

ULOŽENÍ TELEFONNÍCH ČÍSEL PRO PŘÍCHOZÍ A ODCHOZÍ HOVORY

Do chytrých hodinek je možné uložit až 10 kontaktů. Jsou uloženy do dvou seznamů po pěti číslech. Seznamy jsou označeny phb a phb2 (phonebook a phonebook2). Jedná se o telefonní čísla pro odchozí hovory.

Důležité!
Jména zadávaná do seznamu je potřeba zaslat ve formátu UTF-16! Online konvertor naleznete např. zde. Do políčka input zadejte text v latince, pole Text encoding nastavte na UTF-16 a zvolte Convert.

Nastavení kontakt listu:

seznam №1 — pw,password,phb,number_1,name_1, number_2,name_2,...#
seznam №2 — pw,password,phb2,number_1,name_1, number_2,name_2,...#

Např. pro uložení telefonního čísla +420123123123 a jména Mama: pw,password,phb,+420123123123,004d0061006d0061#

Smazání kontaktů:

seznam №1 — pw,password,phb#
seznam №2 — pw,password,phb2#

Nastavení „White listu“

Nastavení seznamu telefonních čísel, pro příchozí hovory (max. 10 kontaktů). Čísla jsou uložena do dvou seznamů po pěti číslech.

list №1 - pw,password,whitelist1,num_1,num_2, ... ,num_5# 
list №2 - pw,password,whitelist2,num_1,num_2, ... ,num_5#

Smazání „White listu“

№1: pw,password,whitelist1# 
№2: pw,password,whitelist2#

Nastavení telefonních čísel na tlačítka 1 a 2:

pw,password,tel1,phone_number# 
pw,password,tel2,phone_number#

Smazání telefonních čísel z tlačítek 1 a 2:

pw,password,tel1#
pw,password,tel2#

Nastavení hlavního a vedlejšího čísla správce

Pomocí těchto čísel můžete s hodinkami komunikovat bez nutnosti zadávat heslo a z těchto čísel je možné také heslo v chytrých hodinkách obnovit.

Nastavení hlavního administrátorského čísla:

pw,password,center,NUMBER#

Nastavení vedlejšího administrátorského čísla:

pw,password,slave,NUMBER#

Vymazání všech nastavení:

pw,password,center,# nebo pw,password,slave,#

Nastavení SOS čísel

postupně: 
pw,password,sos1,telephone number# nebo pw,password,sos2,telephone number# nebo pw,password,sos3,telephone number#

na všechna tři čísla najednou: 
pw,password,sos,num_1,num_2,num_3#

Vymazání SOS telefonních čísel:

postupně: 
pw,password,sos1# nebo pw,password,sos2# nebo pw,password,sos3#

všechna tři čísla najednou:
pw,password,sos#

 a

OSTATNÍ PŘÍKAZY PRO NASTAVENÍ DĚTSKÝCH CHYTRÝCH HODINEK (SMART WATCH)

 

Vypnutí chytrých hodinek:

pw,password,poweroff#

Pokud nefunguje vypnutí chytrých hodinek korektně, je možné je vypnout také stisknutím tlačítek na hodinkách v tomto pořadí: [5krát #SOS] + [#1] + [#2]

Vyhledání hodinek:

pw,password,find#

Nastavení času:

Máte dvě možnosti:

 1. Použití přesného času serveru (musíte mít nastaven server, se kterým hodinky komunikují): pw,password,timecali# 
  Pokud se nacházíte v jiném časovém pásmu jako server, zadejte ještě tento časový posun. Např. pro angličtinu a časové pásmo +1 (Česká Republika) je potřeba zadat:
  pw,password,lz,0,1#
 2. Pomocí odeslání přesného času:
  pw,password,time,hour.minute,date,year.month.date#

Příklad pro nastavení data a času: 08:46:40, 09.11.2001: pw,password,time,8.46.40,date,2001.09.11#

Změna hesla z administrátorského čísla:

pw,new_password#

Změna hesla z libovolného čísla:

pw,old_password,pw,new_password#

Důležité! Dejte si při změně hesla velký pozor na to, abyste do hesla nevložili neúmyslně znak pro mezeru.

Zaslání SMS na všechna zadaná SOS čísla při zmačknutí tlačítka SOS

Aktivace - pw,password,sossms,1#

Deaktivace - pw,password,sossms,0#

Nastavení srdíček:

pw,password,flower,QUANTITY#

Automatická odpověď na příchozí hovor:

aktivace - pw,password,gsmant,1#

deaktivace - pw,password,gsmant,0#

Nastavení tloušťky digitálních symbolů

- tenké: pw,password,bigtime,0# 
- tlusté: pw,password,bigtime,1#

Tovární nastavení:

pw,password,factory#

Restartování:

pw,password,reset#

Wiretapping:

hodiny zavolají zpět na zadané telefonní číslo a zapnou mikrofon: 
pw,password, monitor,phone_number#